Bestrijding en verwerking van de eikenprocessierups in 2020!

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in 2019 een flinke stijging zat in het aantal processierupsen. De verwachting is dat de eikenprocessierups in 2020 wederom voor veel irritatie gaat zorgen.

De afgelopen jaren was er regelmatig onduidelijkheid over de beste manier om de eikenprocessierups te bestrijden en te verwerken. Hier leest u hoe men de bestrijding en verwerking in 2020 aan wil pakken.

Zelf eikenprocessierupsen bestrijden?

Bestrijding

In een brief naar de tweede kamer schrijft Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), op 9 april 2020 het volgende:

"Voor het bestrijden van de eikenprocessierups dienen de principes van geïntegreerde gewasbescherming te worden toegepast. Dit betekent dat wanneer de eikenprocessierups, ondanks de inzet van natuurlijke vijanden of andere preventiemaatregelen, bestreden dient te worden dit eerst met niet-chemische maatregelen moet worden gedaan (zoals mechanisch wegzuigen)."

Preventieve bestrijding

Normaliter is voorkomen beter dan genezen. De afgelopen jaren is echter gebleken dat het preventief bestrijden van de eikenprocessierups erg lastig is. Dit jaar wordt er wederom uitvoerig getest met nieuwe preventiemethodes, door onder andere het plaatsen van nestkastjes. Het is nog afwachten of deze methodes ook daadwerkelijk effect hebben.

Tot op heden probeerde men vaak om de eikenprocessierups preventief te bestrijden door middel van het inspuiten van bomen met biologische bestrijdingsmiddelen.

De meest gebruikte bestrijdingsmiddelen zijn bacteriepreparaten (vaak Xentari) en de zogenaamde aaltjes. Bij de inzet van deze middelen moet echter aan veel voorwaarden worden voldaan.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Zo moet het bijvoorbeeld droog weer zijn, kan dit enkel op windstille dagen en moet de temperatuur voldoen aan bepaalde minima per bestrijdingsmiddel. Ook werken deze middelen niet in elke levensfase van de eikenprocessierups. Deze uitgebreide voorwaarden maken het lastig om deze middelen efficiënt in te zetten.

Aantasting biodiversiteit

Het grootste probleem bij preventieve bestrijding is echter de aantasting van de biodiversiteit. De bestrijdingsmiddelen doden namelijk ook veel andere insecten in de bomen. De biodiversiteit zorgt juist voor natuurlijke vijanden tegen plaagsoorten. Wanneer de biodiversiteit achteruit gaat, wordt de weerstand tegen deze plaagsoorten minder.

Hierdoor krijgen plaagsoorten steeds meer ruimte en wordt het bestrijden nóg lastiger. Dit gaat eveneens tegen het beleid van het Ministerie van LNV in.

Reactieve bestrijding

Als er eenmaal nesten zijn, dan is de beste manier om deze te verwijderen door ze op te zuigen. Ook kan men ze inspuiten met lijmspray om ze vervolgens weg te zuigen. Het wegzuigen van de rupsen moet met een industriestofzuiger.

RONDA stofzuigers voor bestrijding eikenprocessierups

Door de zachte winter komen de eitjes begin april al uit. Dit zorgt ervoor dat de piek ook naar voren schuift. Vorig jaar lag deze op 15 juni. Waarschijnlijk moet eind mei begonnen worden met het mechanisch verwijderen van de eikenprocessierups.

Bekijk hier onze machines voor de bestrijden van eikenprocessierupsen!

Wel is het van belang dat er na de bestrijding met een industriestofzuiger wordt gecontroleerd of er nog nesten aanwezig zijn. Het kan namelijk zo zijn dat de rupsen op het moment van de bestrijding nog aan het eten zijn of in de grond zitten.

Verwerking

Het Kennisplatform Eikenprocessierups heeft een nieuw protocol voor de opslag, het transport en de verwerking opgesteld. Om de risico's te minimaliseren wordt er sterk aangeraden om dit protocol na te leven.

Stortbonnen

Een belangrijk aspect in het nieuwe protocol zijn de stortbonnen. Deze stortbonnen zorgen ervoor dat illegale verwerking en het dumpen van afval wordt voorkomen. Gemeentes kunnen bij de bestrijders deze stortbonnen opvragen, wanneer zij dit nodig achten. In 2020 zullen gemeentes hier vaker op controleren, aangezien veel bestrijdingsbedrijven in 2019 niet aan konden tonen waar en hoe het afval verwerkt was.

Afvalverwerkingsbedrijven

Inmiddels zijn er vier afvalverwerkingsbedrijven voor het EPR-afval beschikbaar:

  • PRV-Twente (Bentelo)
  • Rendac (Son)
  • NV HVC (Alkmaar)
  • EEW Energy from Waste (Delfzijl)

Onze bijdrage

Wij, 2Best Product & Innovatie, hebben de afgelopen tijd veel aandacht geschonken aan het verbeteren van de verwerking van EPR-afval. Zo wilden wij graag de milieubelasting verminderen bij de verwerking. Zo vinden wij dat EPR-afval niet aangeleverd moet worden in kunststofvaten, maar in houten kisten.

Tevens vinden wij dat eikenprocessierupsen niet bij het afval horen. Het blijven, ondanks de overlast, toch dieren en zo moeten ze ook verwerkt worden. Vandaar dat wij contact gezocht hebben met PRV-Twente, dat onder het dierencrematorium Twente valt.

Gezamenlijk hebben wij gekeken naar de optie om EPR-afval te verwerken, op een milieuvriendelijke manier. Een verbouwing heeft er aan bijgedragen dat PRV-Twente inmiddels een zeer geschikte locatie is om het EPR-afval te verwerken. Zo hebben zij inmiddels de beschikking over de nieuwste verbrandingsovens. Inmiddels is deze werkwijze goedgekeurd door het RIVM en is PRV-Twente een van de bedrijven die EPR-afval volgens het protocol verwerkt.

U kunt contact opnemen met PRV-Twente via [email protected] of telefonisch via 0547-292377 of 06-53365799.

Wij helpen u graag met stofzuigers, persoonlijke beschermingsmiddelen, hoogwerkers, opslag, transport en verwerking van de eikenprocessierups, klik hiervoor op onderstaande button:

Een totaalpakket voor de bestrijding van eikenprocessierupsen!

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze blog, neemt u dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via 0544-488770.

Bronnen:

www.processierups.nu

https://nivel.nl/nl/nieuws/cij...

https://assets.naturetoday.com...

https://processierups.nu/wp-co...

Advies of maatwerk nodig?
0544-488770 of [email protected]
Patrick 2BEST

De voordelen van 2BEST

Kwaliteitsproducten met een lange levensduur
Draagt bij aan een gezonde werkomgeving
Maatwerkoplossingen zijn geen probleem
Wij geven graag vrijblijvend advies
Ergonomische & milieuvriendelijke producten
Icon
Heeft u vragen of wilt u advies op maat?

Wij helpen u graag!

Wij kijken graag of er een bestaande mogelijkheid is voor uw probleem of we gaan samen op zoek naar een maatwerkoplossing.

Mat 2BEST
© Copyright 2024 - 2best.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing