Bestrijding en verwerking van de eikenprocessierups in 2020!

Door de overlast die de eikenprocessierups de afgelopen jaren heeft veroorzaakt heeft de minister van LNV besloten om het Kennisplatform Eikenprocessierups op te richten. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende partijen en richt zich op burgers, professionals en overheden. Dit kennisplatform is, samen met 500 professionals, op 25 september j.l. bij elkaar gekomen om te kijken hoe de overlast in de toekomst beperkt kan worden. Ook wij waren hierbij aanwezig en informeren u graag over de besproken zaken.

Dat er in 2019 wederom een flinke stijging zat in het aantal processierupsen in Nederland zal niemand zijn ontgaan. Dit blijkt onder andere uit het aantal mensen dat met huidklachten de huisarts heeft bezocht, zoals te zien is in onderstaande tabel. In Overijssel, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Drenthe nam het aantal (relatief) het meeste toe.

Overzicht huidklachten processierups bestrijding

Het aantal mensen per 100.000 inwoners dat wekelijks naar de huisarts ging met als klacht lokale roodhuid van de huid in de jaren 2016 tot en met 2019 (Bron: Nivel.nl)

Opvallende daling vlinders

De afgelopen maanden zijn een groot aantal feromoonvallen geplaatst om inzichtelijk te krijgen hoeveel eikenprocessievlinders er de afgelopen periode vlogen. Dit geeft een indicatie van de mogelijke overlast in 2020. Gemiddeld werden er 40 vlinders per val geteld, dat is opvallend aangezien er in 2018 gemiddeld 73 vlinders per val werden geteld. Dit betekent een afname van 45% per val. Alleen in Noord-Brabant was er sprake van een toename (+28 %).

Feremoonval eikenprocessierups 2020

Feromoonval (Bron: Silvia Hellingman)

Deze afname kan met allerlei zaken te maken hebben, bijvoorbeeld met de actieve bestrijding van dit jaar. Ook kan dit te maken hebben met de warmte van afgelopen zomer. Hierdoor is de kans groot dat veel eikenprocessierupsen de bodem in zijn gekropen en in 2020 weer tevoorschijn komen. Ondanks de afname van het landelijk gemiddeld aantal vlinders per val, duidt de langjarige trend en de waargenomen vlinderdichtheid op een exponentiële groei van de populatie. Tevens is dit aantal vlinders wel het een na hoogste aantal sinds 2012. Ook in 2020 gaat de eikenprocessierups dus weer voor veel overlast zorgen.


Bestrijding van de plaag

Vanzelfsprekend is proactieve bestrijding beter dan reactieve bestrijding. Uit de afgelopen jaren is echter gebleken dat proactieve bestrijding erg lastig is. Zeker doordat de rupsen zich met het warme weer van afgelopen zomer in de bodem verstoppen en je niet exact weet wanneer deze het jaar er op naar boven komen. Preventieve bestrijding wordt vaak gedaan door bomen in te spuiten, veelal met het biologische middel Xentari. Ook Bacillus thuringiensis is een middel dat regelmatig wordt toegepast. Deze manier van bestrijding brengt echter ook een aantal nadelen met zich mee. Zo doden deze middelen ook alle andere insecten in de bomen, wat slecht is voor de biodiversiteit. Verder doen deze middelen alleen hun werk als ze precies op het juiste moment worden gebruikt en dit moment is lastig te bepalen.

Bestrijding processierups stofzuiger

Bestrijding processierups met stofzuiger (Bron: René Sluiseman)

Vind hier uw stofzuiger voor de bestrijding van de eikenprocessierups!

Als er eenmaal rupsennesten zijn, dan is de beste manier om deze te verwijderen door ze op te zuigen of in te spuiten met lijmspray en ze vervolgens weg te halen. Het wegzuigen van de rupsen moet met een industriestofzuiger. Afhankelijk van de hoogte van de nesten wordt hierbij eventueel een hoogwerker gebruikt. Wel is het van belang dat er na de bestrijding met een industriestofzuiger wordt gecontroleerd of er nog nesten aanwezig zijn. Het kan namelijk voorkomen dat de rupsen op het moment van de bestrijding nog aan het vreten zijn of in de grond zitten.

Leidraad beheersing eikenprocessierups

Bij de landelijke bijeenkomst van 25 september is er een update gepresenteerd van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. Hierin staat onder andere informatie over de eigenschappen en levenscyclus van het dier, de gezondheidsrisico's, de bestrijding en het (toekomstige) beleid omtrent de eikenprocessierups. Deze leidraad is hier te vinden: Leidraad beheersing eikenprocessierups, update 2019

Ook de verwerking van rupsrestanten wordt besproken in deze leidraad. Er is al eerder een protocol voor opslag, transport en verwerking van de eikenprocessierups geschreven. Bij het protocol dat hiervoor is opgesteld zetten wij echter onze vraagtekens, voornamelijk over de toegeschreven wijze van verpakken en de verbranding. Wij zijn namelijk voorstander van het gebruik van LDPE plastic zakken en verpakkingen, aangezien deze minder schadelijke stoffen uitstoten bij het verbrandingsproces.

Tevens zouden wij graag zien dat de opslag plaats vindt in houten kisten, aangezien dit beter past bij de circulaire economie die wij nastreven. Ook bevorderen houten kisten het verbrandingsproces. Het verbranden van dit dierlijk afval zou naar onze mening plaats moeten vinden bij een dierencrematorium, die het verbrandingsproces op een verantwoorde kunnen uitvoeren.

Longopac

Daarnaast adviseren wij industriële stofzuigers met een gesloten systeem (Longopac) en doorblaasmotoren, hierdoor wordt voorkomen dat het verwijderingsproces emissie veroorzaakt. Een Longopac kunt u namelijk afsluiten met een kabelbinder, om de zak vervolgens weer een stuk verder te naar beneden te halen.

Bekijk in een korte video op ons youtube kanaal de werking van een Longopac!

De voordelen van een Longopac systeem:

  • Geen emissie door het afsluiten met een kabelbinder
  • Zakken tot wel 23 meter
  • Duurzaam materiaal (volledig LPDE)
  • Tijdsbesparend doordat er niet iedere keer een zak verwisseld hoeft te worden
  • Nauwelijks stilstand van machine

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze blog, neemt u dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via 0544-488770.


Bronnen:

www.processierups.nu

https://nivel.nl/nl/nieuws/cij...

https://assets.naturetoday.com...

https://processierups.nu/wp-co...

Advies of maatwerk nodig?
0544-488770 of [email protected]

De voordelen van 2BEST

Kies voor een gezonde werkomgeving
Vandaag voor 14:00 besteld? Morgen in huis
Kwaliteitsproducten met lange levensduur
Altijd een passend advies
Volledig volgens wet- en regelgeving
Voor elk stofprobleem een oplossing
Ergonomische & milieuvriendelijke producten
Icon
Heeft u vragen?

Wij helpen u graag om stofvrij te werken.

We kijken graag of er een bestaande mogelijkheid is voor uw stofprobleem, een totaal pakket of we maken speciaal voor uw probleem een maatwerk oplossing.

© Copyright 2020 - 2best.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing