ATEX: betekenis, richtlijnen en zones

Een veilige werkomgeving is van levensbelang, dat kunnen wij niet vaak genoeg benadrukken. Zeker op plekken waar explosiegevaar kan ontstaan is het belangrijk om de juiste maatregelen te nemen.

Om explosieveiligheid te waarborgen is ATEX in het leven geroepen, maar wat betekent ATEX precies en welke richtlijnen horen hierbij?

Wat betekent de afkorting ATEX?

ATEX staat letterlijk voor ATmosphères EXplosives, ofwel: een explosieve atmosfeer. Dit betekent dat er in een bepaald gebied een brandbare stof, gas, damp of nevel zich kan mengen met zuurstof uit de lucht en een explosie kan veroorzaken.

Wat zijn ATEX richtlijnen?

ATEX richtlijnen gelden voor alle plekken waar gas- en stofontploffingsgevaar is. Van gas is algemeen bekend dat het explosiegevaarlijk is, maar dit kan ook voor stoffen gelden. Als stoffen bijvoorbeeld bestaan uit organisch of synthetisch materiaal kunnen deze ook zeer brandbaar zijn.

In bedrijven en organisaties waar deze gevaren een rol spelen moeten maatregelen worden genomen, zodat er een veilige werkomgeving ontstaat. Er zijn twee ATEX richtlijnen. De ATEX 114 (voorheen 95) en de ATEX 153 (voorheen 137).

De ATEX 114 richtlijn

De ATEX 114 richtlijn heeft betrekking op de apparatuur en producten en is voornamelijk van belang voor fabrikanten.

Deze richtlijn beschrijft aan welke veiligheidseisen deze apparatuur en producten minimaal moeten voldoen. Materiaal dat voldoet aan deze eisen is te herkennen aan het EX logo, wat hiernaast is te zien. De richtlijn geldt in de hele Europese Unie.

ATEX richtlijn 114
ATEX richtlijn 153

De ATEX 153 richtlijn

De ATEX 153 richtlijn gaat in het algemeen over een veilige en gezonde omgeving en heeft betrekking op werkgevers. Werkgevers die werken met ATEX-installaties zijn namelijk verplicht enkele maatregelen te treffen.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken in omgevingen waar explosiegevaar is.

Maatregelen ATEX 153

  • In de gebieden waar explosiegevaar bestaat moet aangegeven worden welke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn en in welke mate
  • Installaties binnen het gebied waar explosiegevaar bestaat moeten door een installatieverantwoordelijke medewerker worden aangelegd, geïnspecteerd én worden onderhouden.
  • De medewerkers moet men opleiden en deze moeten gecertificeerd zijn.
  • Explosiegevaarlijke gebieden moet men altijd duidelijk herkenbaar maken door middel van een waarschuwingsdriehoek. Gebieden waarin de kans bestaat op explosies moeten ingedeeld worden in zones.
  • Explosiegevaarlijke gebieden moeten ingedeeld worden in zones.

Welke ATEX zones zijn er?

Een belangrijk gegeven bij ATEX zijn de verschillende zoneringen. De zones zijn op te delen in twee aanduidingen: Gas- en stofexplosiegevaar. De zones 0, 1 en 2 hebben betrekking op gasexplosiegevaar en stofexplosiegevaar wordt aangeduid met de zones 20, 21 of 22. De indeling wordt gevormd door de volgende aspecten:

  • De gevarenbronnen, alle punten waar gas of stof vrij kan komen, worden in kaart gebracht;
  • De kans wordt berekend dat er een gevaarlijk mengsel aanwezig is;
  • Er wordt berekend welke hoeveelheden gas en stof in het gebied vrij kan komen. Hoe vaak een explosief mengsel kan ontstaan bepaald uiteindelijk in welke zone deze wordt ingedeeld.

Hoe vaak een explosief mengsel kan ontstaan bepaald uiteindelijk in welke zone deze wordt ingedeeld.

(Afbeelding: CertificeringsAdvies Nederland)

Meer informatie over de verschillende ATEX zones en certificatie vindt u op ons ATEX informatieblad.

ATEX gecertificeerde apparatuur

Wij bieden een breed assortiment met onder andere stofzuigers met een ATEX-certificering. Bent u op zoek naar een machine met ATEX-certificering die niet op onze website staat? Neem dan gerust contact met ons op!

Advies of maatwerk nodig?
0544-488770 of [email protected]
Leon 2BEST

De voordelen van 2BEST

Kwaliteitsproducten met een lange levensduur
Draagt bij aan een gezonde werkomgeving
Maatwerkoplossingen zijn geen probleem
Wij geven graag vrijblijvend advies
Ergonomische & milieuvriendelijke producten
Icon
Heeft u vragen of wilt u advies op maat?

Wij helpen u graag!

Wij kijken graag of er een bestaande mogelijkheid is voor uw probleem of we gaan samen op zoek naar een maatwerkoplossing.

Mat 2BEST
© Copyright 2024 - 2best.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing